43Po zdobyciu władzy przez Hitlera Niemcy rozpoczęli reformy niemieckiego systemu zdrowia. Oficjalnym celem było zapewnienie zdrowia niemieckiemu społeczeństwu, by mogło pracować dla dobra III Rzeszy. Natomiast celem nieoficjalnym było oczyszczenie społeczeństwa z niearyjczyków, wysterylizować lub zabić wszystkich niesprawnych i umysłowo chorych. Niemieccy lekarze mieli zaprojektować i wprowadzić w życie zasady, które otwierały drogę ludobójstwu. Każdy dzień procesu norymberskiego przynosi nowe rewelacje dotyczące degeneracji zbrodniczych działań władz medycznych III Rzeszy. Oskarżenia przestawiane SA 22 mężczyznom i jednej kobiecie. Przypadek każdego z oskarżonych rozpatrywany jest szczegółowo, czemu służą dowody oraz zeznania świadków. Głównym oskarżonym był Karl Brandt. W przypadku uznania go za winnego – groziła mu kara śmierci. Brandt był u boku Hitlera przez 10 lat jako jego osobisty lekarz oraz przyjaciel. W 1942 r. Hitler powierzył mu kierownictwo służb medycznych oraz nadzór nad realizacją specjalnych zadań postawionych przed cywilnym i wojskowym personelem medycznym Niemiec. Funkcję tę sprawował do 1944 r. Jako najwyższy urzędnik medyczny został wezwany do złożenia wyjaśnień, dotyczących faszystowskiej polityki ochrony zdrowia; polityki, którą zapoczątkowały reformy. Po dojściu Hitlera do władzy rozpoczęły się reformy, w tym i służby zdrowia. Dr Leonardo Konti był szefem służby zdrowia NSDAP od początku jej istnienia. On to zreformował niemiecki system medyczny w duchu narodowego socjalizmu. Planowana była całkowita reorganizacja polityki opieki zdrowotnej, a zmiany dotyczyły wszystkich dziedzin życia. Propagowano zdrową żywność: chleb pełnoziarnisty, owoce, warzywa. Propagowano kampanię antyużywkową. Niemieccy lekarze jako pierwsi zaczęli łączyć raka płuc z paleniem tytoniu. Teoria o powiązaniu nikotyny z rakiem płuc została wysnuta w 1943 r. Zostały przeznaczone duże środki na badania dotyczące raka spowodowanego paleniem tytoniu. Powstał nowy instytut badawczy, zajmujący się tym problemem. Wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych oraz zakładach pracy. Wkład pracy, jaki wnieśli niemieccy naukowcy do wiedzy świata w sprawie szkodliwości nikotyny został niestety przyćmiony ludobójczymi praktykami doktora Mengele. Do dziś mało kto wie, że faszyści prowadzili badania nad powiązaniem raka płuc z paleniem tytoniu. Pod rządami faszystów kwestia zdrowia stała się sprawą publiczną. Zaczęło panować przekonanie, że zdrowy naród to silny naród, a zdrowy naród da możliwość zwycięstwa. W 1934 r. na terenie Niemiec zostało powołanych 700 departamentów zdrowia publicznego.