1Małe i bezbronne dziecko potrzebuje ochrony. Należy pamiętać o tym, że malutkie dziecko nie jest praktycznie niczym chronione i to my musimy mu zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed różnymi czynnikami zewnętrznymi, wirusami, chorobami, drobnoustrojami i tym podobne. Aby tak się stało należy chodzić do lekarza. Należy rygorystycznie przestrzegać terminów szczepień, które wyznaczył nam lekarz dla dziecka. W ten sposób chronimy malucha przed wieloma ciężkimi chorobami takimi jak: gruźlica, błonnica, tężec, paraliż dziecięcy (polio) czy wirusowe zapalenie wątroby typu B. Terminarz szczepień można otrzymać w przychodni lekarskiej, ale na własne potrzeby można zamówić także kalendarzyk szczepień, który jest także dostępny w Internecie na różnych stronach, gdzie oferują się różnorakie firmy. Nawet jeśli jesteśmy przekonani, że nasze dziecko jest w pełni zdrowe, to i tak powinniśmy udać się do lekarza, aby się upewnić. Jest to tym bardziej ważne w okresie wczesnego dzieciństwa, gdzie każde postępowanie może zaważyć na dalszym zdrowiu w przyszłym życiu. Wizyty kontrolne to najlepsza profilaktyka i sposób na uchronienie dziecka przed różnego typu chorobami. Matki karmiące też muszą podawać mleko modyfikowane. Mamy karmiąc piersią mają łatwiej, ale i one muszą podać własne mleko z butelki. Ta zaś musi być absolutnie czysta, podobnie jak smoczek i wszystkie naczynia, których używa się do przygotowania pokarmu – mleka własnego lub modyfikowanego. Jeśli tradycyjne wyposażenie jest dla kobiety zbyt pracochłonne, to można poszukać w sklepie specjalnego sterylizatora. Już wkrótce wtedy zacznie jeść łyżeczką i pić z kubeczka, a mama wtedy będzie musiała zadbać, aby i one były czyste. Należy także codziennie utrzymywać higienę ciała niemowlęcia, wszystkich przedmiotów, z którymi się styka oraz jego odzieży i otoczenia. W ten sposób chronimy maluszka przed chorobami i infekcjami. A zresztą nie trzeba specjalistycznych porad, ponieważ jak wiadomo każda kobieta po urodzeniu dziecka jest obdarzona tak zwanym „instynktem macierzyńskim” i z pewnością sama najlepiej będzie wiedziała, co jest najlepsze dla malca. Jednak, by dbać należycie cały czas o wszystkie te rzeczy, kobieta musi pamiętać o regularnych zakupach, bo bez tego ani rusz. Jednak z dzieckiem nie zawsze można się wybrać do sklepu, gdzie może nie zawsze wszystko dostaniemy. Ale przecież od czego jest Internet. Tam możemy znaleźć w internetowych sklepach interesujące produkty, a co najważniejsze, to paczkę wtedy dostaniemy pod drzwi bez względu na pogodę, czy inne czynniki. Jest to bardzo wygodne, a kobieta ma więcej czasu dla swojego dziecka, które nie zawsze jest cierpliwe, a czasem nawet wymaga poświęcenia większej uwagi.

50Internaliny są białkami powierzchniowymi umożliwiającymi internalizację bakterii na drodze fagocytozy. Internalina A (InlA), produkt genu chromosomowego inlA wchodzącego w skład operonu inlAB, jest 800-aminokwasowym białkiem powierzchniowym umożliwiającym infekcję komórek eukariotycznych linii Caco-2 i innych linii komórkowych. Z kolei internalina B (InlB), produkt genu inlB położonego poniżej inlA, jest 630-aminokwasowym białkiem o budowie typowej dla rodziny internalin. InlB rozpoznaje na komórkach ssaczych transbłonowy receptor czynnika wzrostu hepatocytów (HGF, hepatocyte growth factor) c-Met posiadający cytoplazmatyczną domenę o aktywności kinazy tyrozynowej. Znane są jeszcze dwa receptory dla InlB: glikoproteina Clq-R i heparyna lub proteoglikan siarczanu heparyny. Podczas gdy InlA poprzez receptor powierzchniowy E-kadherynę umożliwia wniknięcie L. monocytogenes jedynie do komórek nabłonka, InlB rozpoznając Clq-R wnika do różnych rodzajów komórek gospodarza, włączając: komórki nabłonka, hepatocyty i fibroblasty. Białko p60 (Iap lub CwhA – cell wall hydrolase A), kodowane przez chromosomalny gen iap o wielkości 1425 pz, było pierwszym opisanym czynnikiem związanym z inwazyjnością L. monocytogenes. W przeciwieństwie do większości listeryjnych czynników wirulencji, ekspresja białka p60 nie zależy od pozytywnego regulatora transkrypcji PrfA i regulowana jest posttranskrypcyjnie. W wyniku ekspresji genu iap powstaje 484-aminokwasowy peptyd o 27-aminokwasowej sekwencji sygnałowej. Dojrzałe białko ma strukturę domenową z dwoma silnie konserwatywnymi regionami obejmującymi: 100 aminokwasów na N-końcu i 120 aminokwasów na C-końcu. Białko p60 należy do białek metabolizmu podstawowego, gdyż jest niezbędne do prawidłowego przebiegu podziału komórkowego. Jego aktywność polega na hydrolizie wiązań w mureinie komórek potomnych w okolicy septy, co umożliwia rozdział tych komórek, zapobiegając tworzeniu kilkukomórkowych łańcuszków. Jest głównym białkiem zewnątrzkomórkowym L. monocytogenes, a nieznaczna jego ilość związana jest z powierzchnią komórki. Obecność białek o budowie i funkcji podobnej do p60 L. monocytogenes opisano u wszystkich przedstawicieli rodzaju Listeria.