50Internaliny są białkami powierzchniowymi umożliwiającymi internalizację bakterii na drodze fagocytozy. Internalina A (InlA), produkt genu chromosomowego inlA wchodzącego w skład operonu inlAB, jest 800-aminokwasowym białkiem powierzchniowym umożliwiającym infekcję komórek eukariotycznych linii Caco-2 i innych linii komórkowych. Z kolei internalina B (InlB), produkt genu inlB położonego poniżej inlA, jest 630-aminokwasowym białkiem o budowie typowej dla rodziny internalin. InlB rozpoznaje na komórkach ssaczych transbłonowy receptor czynnika wzrostu hepatocytów (HGF, hepatocyte growth factor) c-Met posiadający cytoplazmatyczną domenę o aktywności kinazy tyrozynowej. Znane są jeszcze dwa receptory dla InlB: glikoproteina Clq-R i heparyna lub proteoglikan siarczanu heparyny. Podczas gdy InlA poprzez receptor powierzchniowy E-kadherynę umożliwia wniknięcie L. monocytogenes jedynie do komórek nabłonka, InlB rozpoznając Clq-R wnika do różnych rodzajów komórek gospodarza, włączając: komórki nabłonka, hepatocyty i fibroblasty. Białko p60 (Iap lub CwhA – cell wall hydrolase A), kodowane przez chromosomalny gen iap o wielkości 1425 pz, było pierwszym opisanym czynnikiem związanym z inwazyjnością L. monocytogenes. W przeciwieństwie do większości listeryjnych czynników wirulencji, ekspresja białka p60 nie zależy od pozytywnego regulatora transkrypcji PrfA i regulowana jest posttranskrypcyjnie. W wyniku ekspresji genu iap powstaje 484-aminokwasowy peptyd o 27-aminokwasowej sekwencji sygnałowej. Dojrzałe białko ma strukturę domenową z dwoma silnie konserwatywnymi regionami obejmującymi: 100 aminokwasów na N-końcu i 120 aminokwasów na C-końcu. Białko p60 należy do białek metabolizmu podstawowego, gdyż jest niezbędne do prawidłowego przebiegu podziału komórkowego. Jego aktywność polega na hydrolizie wiązań w mureinie komórek potomnych w okolicy septy, co umożliwia rozdział tych komórek, zapobiegając tworzeniu kilkukomórkowych łańcuszków. Jest głównym białkiem zewnątrzkomórkowym L. monocytogenes, a nieznaczna jego ilość związana jest z powierzchnią komórki. Obecność białek o budowie i funkcji podobnej do p60 L. monocytogenes opisano u wszystkich przedstawicieli rodzaju Listeria.

8Na świecie pojawia się nowe życie.Na świecie pojawia się życie, nowe życie, na które jego rodzice czekają z utęsknieniem. Jest ich najważniejszym skarbem, jaki posiadają. Niemowleństwo jest także pierwszym z etapów rozwoju ego według Tomasa Eriksona. Dziecko znajduję się w tym okresie do swoich pierwszych urodzin. W tym czasie uczy się rozpoznawać głos, zapamiętuję kształt twarzy swoich najbliższych, mamy, taty. Potrzebuję czuć, że jest kochany, potrzebny, że jego rodzina i otoczenie go akceptują i zauważają. Rodzice powinni poświęcić dziecko jak najwięcej uwagi, powinni być na każde „zawołanie” i płacz dziecka. Ważną rolą rodzica jest zaspokojenie potrzeb, jakie posiada to małe stworzenie, zwłaszcza potrzeby snu, jedzenia czy wydalania a także komfortu. Najważniejszą z nich jest potrzeba snu, podczas której niemowlę rośnie i przybiera na wadze a to jest ważne dla jego rozwoju fizycznego. Niemowlęta, które nie doświadczą takiej miłości, poczucia bezpieczeństwa pójdą przez życie z pewnym lękiem, który zasiali w nich ich rodzice. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńska.Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńska, te słowa często słyszymy na mszy świętej podczas której dwoje młodych kochających siebie ludzi składa taką właśnie przysięgę. Okres młodości przypada na lata miedzy dwudziestymi a czterdziestymi urodzinami. Są to piękne lata, w których można się zakochać, poznać kogoś na kim będzie nam zależeć i spędzić z nim resztę życia. Tak naprawdę wiele ludzi w pierwszej połowie tego okresu studiuje, a dopiero potem myśli o zakładaniu rodziny. Stadium to jest pełne poznawania nowych ludzi, nowych znajomości, przyjaźni. Niekiedy taka prosta błacha znajomość staję się początkiem czegoś nowego, wielkiej przyjaźni a czasem nawet przeradza się w wielkie uczucie jakim jest miłość. W tych latach mamy nie tylko poznawać nowych ludzi, ale także miejsca, kultury, obrzędowość czy zabytki. Okres ten jest jednym z najbardziej aktywnych okres w ogóle w życiu człowieka ponieważ w tym wieku człowiek jest pełen zapału, nie dopada go wypalenie zawodowe i ciągle ma w sobie chęci do poznawania czegoś nowego.