49Dotyk zmysłem obronnym organizmu.Skóra chroni człowieka przez mechanizmami działającymi z zewnątrz, mogącymi ją uszkodzić. W sposób szczególny przystosowany do tego zadania jest naskórek, który zapewnia także termoregulację. Dzięki dotykowi możemy stwierdzić jaki kształt ma dany przedmiot, jakiej jest wielkości, czy herbata jest gorąca czy też zimna. Narządy te są rozmieszczone na całym naszym ciele. Odczuwamy nawet niewielkie zmiany temperatury, ból. Czujemy kiedy, ktoś dotknie naszej ręki, twarzy. Reagujemy często na to gęsią skórką. Jest to odruchem bezwarunkowym. Jest to niezależne od nas. Jest to najbardziej wyjątkowy narząd zmysłu. Dzięki niemu możemy także wyrażać nasze uczucia, na przykład głaszcząc kogoś po ramieniu wyrażamy współczucie czy też żal. Ciepłym dotykiem, gorącym uściskiem możemy wyznać miłość czy też przyjaźń. Poprzez szczypanie niektórzy rozumieją zaloty. Nasze ciało jest bardzo wrażliwe. Jesteśmy podatni na wszelkie pieszczoty i odczuwanie przyjemności. Poprzez poparzenie ręki może nastąpić gwałtowna reakcja czyli obrona przez niebezpieczeństwem. W tym przypadku będzie to cofnięcie ręki. Budowa i choroby ucha u człowieka.Do ucha zewnętrznego zalicza się małżowinę uszną, przewód słuchowy oraz błonę bębenkową. Małżowina umożliwia skupianie fal dźwiękowych, przewód słuchowy natłuszcza przewód i błonę bębenkową a błona odbiera fale. Do ucha środkowego wchodzi młoteczek, kowadełko, strzemiączko. Poza tym jama bębenkowa, błona okienka przedsionka oraz trąbka słuchowa znana jako Eustachiusza, która wyrównuje ciśnienie po obu stronach błony. W ucho wewnętrzne zalicza się kanały półkoliste, ślimak oraz nerw słuchowy. W ślimaku są włoskowate komórki zmysłowe, które stanowią główny receptor słuchu. Nerw słuchowy natomiast przesyła impulsy do kory mózgowej. W chorobach ucha wyróżniamy szczególnie zapalenie ucha środkowego i wewnętrznego. Zapalenie ucha środkowego nie leczone prowadzi do upośledzenia słuchu. Występuje przy tym silny ból ucha, uwypuklenie błony bębenkowej oraz bardzo wysoka gorączka. Zapalenie ucha wewnętrznego charakteryzuje się zawrotami głowy, szumem w uchu, nudności, wymiotami. Mogą towarzyszyć także zaburzenia równowagi. Choroby narządów wzroku.Do najbardziej znanych chorób wzroku należy krótkowzroczność, dalekowzroczność, starczowzroczność, astygmatyzm, kurza ślepota, zaćma i jaskra. Przyczyny krótkowzroczności to zbyt długa gałka oczna oraz nadmierne załamywanie światła w oku, dalekowzroczności to zbyt długa gałka oczna i zbyt mała zdolność skupiająca soczewki. Starczowzroczność powodowana przez twardnienie soczewki, postępujące cały czas od dzieciństwa ale wyraźne znaku widać około 40. roku życia. Przyczyną astygmatyzmu jest nieprawidłowa krzywizna rogówki lub soczewki, kurzej ślepoty to długotrwały niedobór witaminy a, czynniki dziedziczne, choroby siatkówki i zanik nerwu wzrokowego. Zaćma kojarz się ze zmętnieniem soczewki, starzeniem się narządu wzroku, infekcją a jaskra ze stanami zapalnymi oka. Objawy krótkowzroczności to dobre widzenie przedmiotów bliskich, dalekowzroczności tylko przedmiotów odległych. Przy starczowzroczności są problemy z akomodacją oka, przy astygmatyzmie siła łamiąca oka jest nierównomierna. Kurza ślepota wiąże się z trudnością widzenia o zmierzchu a jaskra z zawężeniem pola widzenia.

13Aby być bezpiecznym, potrzeba dbać o to bezpieczeństwo.W naszym życiu mamy częstokroć spotykać się z sytuacjami niebezpiecznymi. Co wtedy robimy? To oczywiście zależy od tego, jakiego rodzaju jest ta konkretna sytuacja niebezpieczna. Ocena tego, w jakiej sytuacji się akurat znaleźliśmy bezapelacyjnie należy do osoby, która w danym miejscu i o danym czasie się znalazła. Zresztą byłoby wyjątkowo wręcz trudno, aby udało się jakoś inaczej rozwiązać akurat wszystko to, o czym sobie teraz nadmieniliśmy. Co natomiast robić, aby być w jako-takim stanie bezpieczeństwa? A na to pytanie powinni już odpowiedzieć eksperci i osoby w jakiś sposób związane z tym wszystkim. Jeśli więc mamy jakiś dostęp do tego pokroju osób, to byłoby wręcz idealnie skonsultować się właśnie z nimi w sposób jasny i klarowny. W innym przypadku będziemy musieli sami domyślić się i wykoncypować wszystko to, co w jakikolwiek sposób może dotyczyć tychże właśnie ludzi. A warto zauważyć jeszcze i to, że wszakże temat bezpieczeństwa jest naprawdę istotny w życiu każdego i każdej z osób spośród nas. Bezpieczeństwo jest istotnym elementem naszego życia.Czy można dokonać ogólnego sformułowania, zgodnie z którym bezpieczeństwo jest właściwie ponad wszystkim innym? Chyba moglibyśmy się zgodzić w tym właśnie momencie, że na pierwszy rzut oka i nie tylko na ów pierwszy rzut owego oka możemy zdecydowanie przyznać, że tak właśnie jest. Czy jednak tylko bezpieczeństwo powinno być wyznacznikiem wszystkiego, co robimy i czego się podejmujemy w naszym ziemskim życiu? W tym miejscu można by wyrazić już pewnego rodzaju obawy co do takiego właśnie traktowania całej sprawy. Może bowiem być przecież i tak, że coś, co robimy, lub chcemy zrobić bezpieczne bynajmniej nie jest, ale za to przynieść może jakiegoś innego rodzaju korzyści – zarówno dla nas, jak i dla naszego otoczenia. I bynajmniej nie chodzi w tym miejscu o korzyści materialne, choć i one nie mogą być przecież tutaj całkiem wykluczone. Jak zatem postępować w życiu codziennym? Mamy rozum i wolną wolę, więc korzystajmy z nich w miarę racjonalnie i zastanawiajmy się nad konsekwencjami swoich czynów.