49Dotyk zmysłem obronnym organizmu.Skóra chroni człowieka przez mechanizmami działającymi z zewnątrz, mogącymi ją uszkodzić. W sposób szczególny przystosowany do tego zadania jest naskórek, który zapewnia także termoregulację. Dzięki dotykowi możemy stwierdzić jaki kształt ma dany przedmiot, jakiej jest wielkości, czy herbata jest gorąca czy też zimna. Narządy te są rozmieszczone na całym naszym ciele. Odczuwamy nawet niewielkie zmiany temperatury, ból. Czujemy kiedy, ktoś dotknie naszej ręki, twarzy. Reagujemy często na to gęsią skórką. Jest to odruchem bezwarunkowym. Jest to niezależne od nas. Jest to najbardziej wyjątkowy narząd zmysłu. Dzięki niemu możemy także wyrażać nasze uczucia, na przykład głaszcząc kogoś po ramieniu wyrażamy współczucie czy też żal. Ciepłym dotykiem, gorącym uściskiem możemy wyznać miłość czy też przyjaźń. Poprzez szczypanie niektórzy rozumieją zaloty. Nasze ciało jest bardzo wrażliwe. Jesteśmy podatni na wszelkie pieszczoty i odczuwanie przyjemności. Poprzez poparzenie ręki może nastąpić gwałtowna reakcja czyli obrona przez niebezpieczeństwem. W tym przypadku będzie to cofnięcie ręki. Budowa i choroby ucha u człowieka.Do ucha zewnętrznego zalicza się małżowinę uszną, przewód słuchowy oraz błonę bębenkową. Małżowina umożliwia skupianie fal dźwiękowych, przewód słuchowy natłuszcza przewód i błonę bębenkową a błona odbiera fale. Do ucha środkowego wchodzi młoteczek, kowadełko, strzemiączko. Poza tym jama bębenkowa, błona okienka przedsionka oraz trąbka słuchowa znana jako Eustachiusza, która wyrównuje ciśnienie po obu stronach błony. W ucho wewnętrzne zalicza się kanały półkoliste, ślimak oraz nerw słuchowy. W ślimaku są włoskowate komórki zmysłowe, które stanowią główny receptor słuchu. Nerw słuchowy natomiast przesyła impulsy do kory mózgowej. W chorobach ucha wyróżniamy szczególnie zapalenie ucha środkowego i wewnętrznego. Zapalenie ucha środkowego nie leczone prowadzi do upośledzenia słuchu. Występuje przy tym silny ból ucha, uwypuklenie błony bębenkowej oraz bardzo wysoka gorączka. Zapalenie ucha wewnętrznego charakteryzuje się zawrotami głowy, szumem w uchu, nudności, wymiotami. Mogą towarzyszyć także zaburzenia równowagi. Choroby narządów wzroku.Do najbardziej znanych chorób wzroku należy krótkowzroczność, dalekowzroczność, starczowzroczność, astygmatyzm, kurza ślepota, zaćma i jaskra. Przyczyny krótkowzroczności to zbyt długa gałka oczna oraz nadmierne załamywanie światła w oku, dalekowzroczności to zbyt długa gałka oczna i zbyt mała zdolność skupiająca soczewki. Starczowzroczność powodowana przez twardnienie soczewki, postępujące cały czas od dzieciństwa ale wyraźne znaku widać około 40. roku życia. Przyczyną astygmatyzmu jest nieprawidłowa krzywizna rogówki lub soczewki, kurzej ślepoty to długotrwały niedobór witaminy a, czynniki dziedziczne, choroby siatkówki i zanik nerwu wzrokowego. Zaćma kojarz się ze zmętnieniem soczewki, starzeniem się narządu wzroku, infekcją a jaskra ze stanami zapalnymi oka. Objawy krótkowzroczności to dobre widzenie przedmiotów bliskich, dalekowzroczności tylko przedmiotów odległych. Przy starczowzroczności są problemy z akomodacją oka, przy astygmatyzmie siła łamiąca oka jest nierównomierna. Kurza ślepota wiąże się z trudnością widzenia o zmierzchu a jaskra z zawężeniem pola widzenia.

7Kształtowanie tożsamości albo zagubienie roli.Kształtowanie tożsamości jest czymś co w życiu człowieka przewija się ciągle. To, że ktoś ukształtował sobie tożsamość wcale nie oznacza, że nie może jej już zmienić. Wiele ludzi ciągle zmienia tożsamość, tłumacząc to w taki sposób, że zmiany są potrzebne. Owszem są. Okres dorastania jest pierwszym etapem, w którym powinna zacząć kształtować się nasza tożsamość. To ten okres w którym oprócz zakochania, dojrzewania biologicznego i emocjonalnego w nas samych powinno dojść do takiego momentu w którym zadamy sobie pytanie: Kim chce być w życiu? Co chce osiągnąć? Wiele młodzieży zadaje sobie takie pytanie i szuka na nie odpowiedzi, są jednak wśród współczesnej młodzieży i takie osoby, które nawet nie chcą zadać sobie takiego pytania, wtedy gubią się w naszym świecie. Okres kształtowania się tożsamości przypada na wiek od jedenastu do dwudziestu lat. A jak powszechnie wiadomo wtedy niektórzy młodzi ludzie przechodzą burzę hormonów i trudno im ukształtować własną tożsamość. Pamiętajmy, że tożsamości nie da się wykształtować w jeden dzień na to potrzeba dużo czasu. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień.Czterdzieści lat minęło, ale to wcale nie oznacza, że człowiek jest stary i nie ma już po co żyć. Jest wiele ludzi, którzy dopiero kończąc lat czterdzieści czują, że mogą coś zrobić, zmienić czy osiągnąć w swoim życiu. Okres dorosłości przypada na wiek pomiędzy czterdziestym a sześćdziesiątym rokiem życia człowieka. W tym okresie ludzie przeważnie robią coś dla innych. Czują się na tyle ustatkowani i świadomi tego, że mogę jeszcze coś wykonać dla innego człowieka, że po prostu to robią. Większość osób w tym wieku doskonale sprawdza się w roli babci lub dziadka opiekując się swoimi wnukami, czy prawnukami. Jednak nie wszyscy w tym wieku posiadają wnuki, Ci którzy ich nie mają często pomagają sąsiadką, szukają pracy dorywczej by tylko komuś pomóc i nie siedzieć samotnie w domu. Swoją bezinteresowną pomoc proponują nie tylko dzieciom by bawić wnuki, ale także najbliższym, mężowi czy żonie. Ludzie w tym przedziale wiekowym powinni dążyć do tego by pomagać tym którzy potrzebują pomocy i nie oczekiwać zapłaty.