48Narząd pozwalający na odbiór zapachów.Nos i jego przewody spełniają wiele ważnych funkcji. Otwierają drogi oddechowe, umożliwiają powietrzu przedostawanie się do płuc nawet, gdy usta są zamknięte i podczas jedzenia. Jama nosowa jest wysłana błoną śluzową, w której znajdują się komórki wydzielające śluz, a w tak zwanym nabłonku węchowym mieszczą się komórki zmysłu powonienia. Ludziom i zwierzętom węch umożliwia właściwe reagowanie na bodźce zapachowe otrzymywane z otaczającego środowiska.Okolica węchowa błony śluzowej nosa znajduje się w górnej części jamy nosowej i zawiera kilkanaście tysięcy komórek węchowych wrażliwych na substancje zapachowe. Są to ciała lotne, których cząsteczki dostają się do nosa wraz z wdychanym powietrzem i drażnią receptory nabłonka węchowego. Pobudzenie z komórek węchowych jest przenoszone do opuszki węchowej mózgu. Tak powstają wrażenia węchowe. W narządzie węchu znajduje się podniebieniu, nozdrza do których wpływa strumień powietrza. Są również receptory węchu oraz nerwy prowadzące do mózgu. Nos zapewnia nam rejestrowanie przyjemnych zapachów, aromatów. Budowa oka u człowieka.Najbardziej zewnętrzna ściana gałki ocznej to błona włóknista. W tylnej części znajduje się twardówka, która chroni gałkę przed urazami. Stanowi miejsce przyczepu mięśni poruszających gałką. W przedniej części jest rogówka. Załamuje ona promienie świetlne kierując je na soczewkę. Warstwę środkową stanowi błona naczyniowa. Tęczówka jest to przysłona regulująca ilość światła wpadającego do wnętrza oka. Ciałko rzęskowe- zmiana wypukłości soczewki w procesie akomodacji. Naczyniówka- odżywianie komórek oka i pochłanianie nadmiaru światła. Warstwę wewnętrzną oka stanowi błona nerwowa. Pręciki w siatkówce odpowiedzialne są za odróżnianie światła od ciemności a czopki za odbieranie barw. Oko może także w różny sposób się przystosowywać. Adaptacja jest to przystosowanie oka do widzenia przy różnym natężeniu światła( zwężanie i rozszerzanie źrenicy). Akomodacja jest to przystosowanie do widzenia z różnych odległości( zmiana kształtu soczewki). Składa się z gałki ocznej oraz z narządów dodatkowych. Jest to aparat ruchowy oka oraz aparat ochronny.