15Pozory często mylę przy różnych sytuacjach życiowych.Pewnie niejednokrotnie mieliśmy okazję doświadczyć tego, że sytuacja, która była dla nas z jakichś przyczyn oraz w jakiś sposób ważna, kompletnie nas zaskoczyła. Wynika to zasadniczo rzecz biorąc z tego, że pozory, które stwarzają się, lub są stwarzane przy okazji różnego typu życiowych sytuacji mogą naprawdę nas niezwykle mocno zaskoczyć. Gdy zaś chodzi przy tym wszystkim o bezpieczeństwo można śmiało powiedzieć i tak, że sytuacja staje się nieco inna. Potrzeba bowiem powiedzieć, że w celu pewności i bezpieczeństwa, które ma zawsze trwać byłoby naprawdę niezwykle mocno pożądane, aby jednak nasze sytuacje życiowe były pełne i nie zawierały zbędnych zagrożeń. Jeszcze inną kwestią jest natomiast to, że często sami wprowadzamy do swojego życia niebezpieczeństwo poprzez nieuzasadnione i niepotrzebne decyzje i zachowania. Najczęściej nie czynimy tego całkiem świadomie, ale wynika to raczej z tego, że najczęściej nie potrafimy zwyczajnie przewidzieć konsekwencji własnego działania. Co zatem czynić? Uważać. Chrońmy to, co dla nas jest ważne i wartościowe.Ochrona jest czasem ważna. Generalne bowiem mówi się i przyjmuje, że dobrze jest być chronionym. W tym jednak przypadku nie chodzi o zwyczajną formę i sposób chronienia, ale o coś bardziej rozbudowanego. Znamy bowiem przecież wiele firm ochroniarskich, które sprawują taką właśnie ochronę nad różnego rodzaju sklepami, punktami usługowymi i wieloma innymi obiektami. Trzeba się liczyć z tym, że wynajęcie firmy ochroniarskiej może być w wielu przypadkach naprawdę drogą sprawą, jednak raczej nie powinno się oszczędzać zanadto na naszym bezpieczeństwie. Na pewno mieliśmy okazję być wiele razy na różnego rodzaju imprezach, na których również o porządek dbali ochroniarze z tego rodzaju firmy. Nie chodzi w tym momencie, ani w tym miejscu o to, że policja i straż miejska nie dba o nasz porządek i bezpieczeństwo, a jedynie o to, że jako grupa pierwszej reakcji i niechaj to stanie się opcją prawdziwie obowiązującą. O kwestii ochrony i wszystkich sprawach z tym związanych zresztą zapewne jesteśmy doskonale świadomymi. Aby być bezpiecznym człowiekiem trzeba o siebie dbać.Zapewne znamy stwierdzenie, wedle którego strzeżonego Pan Bóg strzeże. Jest w tym pewna prawda. W życiu naszym jest bowiem przecież tak, że aby być bezpiecznym trzeba również o takie właśnie bezpieczeństwo nasze zadbać. W przeciwnym bowiem razie wszystko, co jest związane z nim nie miałoby właściwie większego sensu. Jeśli narażalibyśmy się zupełnie lekkomyślnie i niepotrzebnie na różnego rodzaju zagrożenia, albo też gdybyśmy nie skorzystali z okazji dobrego zabezpieczenia losu siebie i swojego mienia, licząc, że „jakoś to będzie” w tym momencie właściwie poważnie zaniedbujemy nasze obowiązki i niejako sami stwarzamy zagrożenie potencjalne na to wszystko, co nas otacza. To zasadniczo istotne sprawy, które są w sposób bezpośredni powiązane z kwestią naszego życia, bezpieczeństwa tegoż życia oraz wielu różnych aspektów z nim związanych. Uważajmy zatem nie tylko na siebie, ale również i na innych ludzi oraz na rzeczy, które są w ich posiadaniu. Wszystko to powinniśmy czynić z głową i po odpowiednim namyśleniu się.