22Dyzma Gałaj zmarł przed dziewięcioma laty w Warszawie. Miał osiemdziesiąt pięć lat. Wywodził się z chłopskiej rodziny. Był absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie też w drugiej połowie lat siedemdziesiątych minionego wieku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych. Nie krył swoich fascynacji ideologiami marksistowskimi. Był aktywnym działaczem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i w szeregach ej organizacji był postacią bardzo się liczącą. Związany był z rozmaitymi placówkami dydaktycznymi i naukowymi, jak między innymi warszawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, olsztyńska Wyższa Szkoła Rolnicza i Polska Akademia Nauk – a przede wszystkim funkcjonujący w jej strukturach Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Dyzma Gałaj zasiadał w sejmowych ławach jako poseł kilku kadencji. Na początku lat siedemdziesiątych przez rok pełnił funkcję Marszałka Sejmu. Był wielokrotnie odznaczany. Grażyna Gęsicka urodziła się w Warszawie przed pięćdziesięcioma. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiowała w Instytucie Socjologii. Tam też dobyła stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu socjologii. Należy między innymi do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Ma na swoim koncie przeszło trzydzieści prasowych publikacji, ponadto napisała wiele książek i wielu również była współautorką. Była jedną z osób biorących udział w obradach Okrągłego Stołu. Zasiadała wówczas w komisji ds. górnictwa. Znana jest także ze swojej politycznej działalności – obecnie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości sprawuje mandat poselski. Warto jednak nadmienić, iż przy okazji kampanii wyborczej do parlamentu przed czterema laty doradzała Platformie Obywatelskiej. W rządach Marcinkiewicza i Kaczyńskiego była ministrem rozwoju regionalnego. Jest specjalistką od pozyskiwania unijnych dotacji.